No Picture

Lekaroz Herriak ezetza eman zion Aroztegia proiektuari Herri-kontsultaren bitartez. Lekaroz mediante consulta popular dijo no al proyecto de Aroztegia

2010-03-05 admin 0

Lekaroz Herriak ezetza eman zion Aroztegia proiektuari Herri-kontsultaren bitartez. 2009ko urriaren 5ean egin zen eta datuek ongi erakusten duten moduan, herritarren iritzia zein den aski garbia da.

Lekaroz mediante consulta popular dijo no al proyecto de Aroztegia. Se realizó el 5 de Octubre de 2009 y como indican los resultados quedó muy claro cual es la opinión de sus habitantes.

No Picture

2010ko urtarrilaren 4-ko Batzar Nagusiaren bilkuraren aktaren 17. puntuko akordioa deuseztatzea eskatzen dugu

2010-01-06 admin 0

Hurrengo testua da Bilkuraren grabaziotik transkribitua. Aktaren 17. puntuko akordioa deuseztatzea eskatzen dugu. Aipatzekoa eta salatzekoa ere, Bantango idazkariaren jokaera maltzurra.

El siguiente texto es una transcripción de la grabación de la reunión general. De la misma, solicitamos la nulidad del acuerdo del punto 17. Por otro lado, denunciamos el proceder de la Secretaria del Ayuntamiento de Baztan.

No Picture

prentsa oharra (09-11-18)

2010-01-04 admin 0

La siguiente nota de prensa viene a clarificar las informaciones periodí­sticas publicadas últimamente sobre el proyecto de Aroztegia de Lekaroz, en el que se enmascaran, silencian o suavizan datos cruciales para entender la dimensión de dicho proyecto

No Picture

taldearen aurkezpena (09-12-17) prentsaurrekoa presentacion plataforma

2010-01-04 admin 0

Agerraldi honen bidez, Lekarozko Aroztegiako egitasmoaren kontra agertu bidenabar, Baztango jendartearendako eta inguruarendako espekulatzailea, xehatzailea eta neurrigabea den egitasmo hau geldiarazteko AROZTEGIA… ETA GERO ZER! taldea antolatu dugula jakinarazi nahi dugu.

A través de esta comparecencia pública, queremos mostrar nuestro rechazo al proyecto de Aroztegia. Del mismo modo, queremos dar a conocer la creación del colectivo AROZTEGIA…ETA GERO ZER?, con el objetivo de paralizar dicho proyecto especulativo, agresivo y desmedido en relación a la sociedad, el medio y el futuro de Baztan.

1 7 8 9