No Picture

Lekaroz Herriak ezetza eman zion Aroztegia proiektuari Herri-kontsultaren bitartez. Lekaroz mediante consulta popular dijo no al proyecto de Aroztegia

2010-03-05 admin 0

Lekaroz Herriak ezetza eman zion Aroztegia proiektuari Herri-kontsultaren bitartez. 2009ko urriaren 5ean egin zen eta datuek ongi erakusten duten moduan, herritarren iritzia zein den aski garbia da.

Lekaroz mediante consulta popular dijo no al proyecto de Aroztegia. Se realizó el 5 de Octubre de 2009 y como indican los resultados quedó muy claro cual es la opinión de sus habitantes.